INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU NR I:41

Data i godzina wydania: 25.09.2015 - godz. 13:40

Nazwa biura: SHO Kraków BPH O/Kraków IMGW-PIB.

Zagrożenie: Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Stopień zagrożenia: 2. 

Ważność: od godz. 14:00 dnia 25.09.2015 do godz. 08:00 dnia 27.09.2015.

Obszar: zlewnie: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku z występującymi oraz nadal prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym oraz ciągłym, w zlewniach: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa oraz w zlewniach zurbanizowanych, spodziewane są wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne) do strefy stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich, z możliwośćią przekroczenia stanów ostrzegawczych. Punktowo na mniejszych rzekach, w miejscu wystąpienia intensywnych opadów ciągłych połączonych z silnymi opadami burzowymi, istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Uwagi: W sytuacji istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, Informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Aleksandra Chamerlińska-Kulka

Wykonanie: Tomasz Marszał
Copyright: A-STER
MODx Content Management System